Når du skal billedoptimere til nettet, så skal du forsøge at få størrelsen af billedet ned på så få KiloBytes som muligt, uden det går sønderligt ud over kvaliteten.

Der er 3 faktorer der primært bestemmer et billedes størrelse:

  • Pixelstørrelsen
  • DPI (Dots Per Inch)
  • Kompressionen

På denne video kan du se hvordan du gør noget ved alle 3 ting:


Links til de to værktøjer er her: