Ifølge Dansk Erhverv er danskerne et af de mest e-handelsinteresserede folkefærd i Europa. Således har 79% af den danske befolkning handlet på nettet inden for de sidste 6 måneder. Det skal man som erhvervsdrivende selvfølgelig tage til efterretning. Da det samtidig kan holdes relativt omkostningsfrit at føre virksomhed via internettet, er det noget selv privatpersoner bør overveje at kaste sig ud i. Læs her, hvad der sælger godt på nettet, hvem kunderne er og hvad du skal tage til efterretning.

Her er nogle ting, du kan tage til efterretning

Hvem er kunderne?
Selvom 87% af unge mellem 18-35 år har handlet på nettet inden for de sidste seks måneder, har de kun brugt 63 kr. i gennemsnit månedligt, hvor den mindste kundegruppe, nemlig e-handlere på over 60 år har brugt gennemsnitligt 115 kr. månedligt, skønt kun 67% af danskere i aldersgruppen tilhører gruppen.

En oversigt viser dette:
Aldersgruppe Andel af gruppen, der har e-handlet de sidste 6 måneder Gennemsnitligt månedligt forbrug

  • Folk i alderen 18-35 år:  87% har e handlet de sidste 6 mdr. for gennemsnitligt 63 kr.
  • Folk i alderen 36-49 år: 85% har e handlet de sidste 6 mdr. for gennemsnitligt 116 kr
  • Folk i alderen 50-59 år: 77% har e handlet de sidste 6 mdr. for gennemsnitligt 118 kr.
  • Folk i alderen +60 år: 67% har e handlet de sidste 6 mdr. for gennemsnitligt 115 kr.

Det er derfor en god idé at overveje den ældre målgruppe på trods af deres lavere tendens til at bruge mediet. Samtidig er en nævneværdig bruger af e-handel den gængse børnefamilie. Denne gruppe vælger nemlig i høj grad at handle via nettet (formentligt grundet bekvemmelighed ift. børneafhentning/-pasning osv.) og gør det faktisk dobbelt så hyppigt som andre kundegrupper.

Det tydeliggøres via statistikken, der viser, at 56% af børnefamilierne, når adspurgt, oplyser, at de har e-handlet inden for den sidste måned, hvor dette blot gør sig gældende for 39% af den øvrige befolkning. Da børnefamilierne endvidere typisk handler for flere penge end andre grupper, bør du helt sikkert overveje, om det er børnefamilierne, der skal være din målgruppe.

Hvor bor kunderne?
Samtidig viser det sig, paradoksalt nok, at hvor kunderne har lettest adgang til indkøb, er de mere tilbøjelige til at e-handle. Således har 81% af de, der har e-handlet inden for de sidste 6 måneder, oplyst, at de bor i en storby, 79% i en mellemstor kommune og 75% i en land- og yderkommune.

Dette kan muligvis hænge sammen med, at mange yngre mennesker (som jo er størst brugere af e-handel) ofte tilflytter storbyerne grundet studie osv. Igen ses det desuden, at gruppen med færrest købere, bruger flest penge, når de endelig køber noget.

Hvad køber de og hvad sælger godt på nettet?
Der er et tydeligt billede af, at det, kunderne efterspørger mest af fysiske produkter, er tøj eller sko. Således svarer 20% adspurgte, at det sidste, de købte på nettet, tilhørte denne kategori. Dette er skarpt efterfulgt af elektronik, som var det sidste indkøb i 19% af tilfældene.

Det viste sig endvidere, at kvinderne stod for 26% af indkøbene at tøj og sko, mod mændenes 13%, hvor mændene fortegnede sig for 27% af elektronikkøbene, mod kvindernes 11%.
Dog er serviceydelser også meget populære køb på nettet.

Her svarer 22% adspurgte, at deres sidste e-handlede serviceydelse var en oplevelse (teater, biograf etc.,) og 21% siger, at den sidste var et hotelophold el.lign. Det skal dog noteres, at de fleste hotelophold, rejser etc. er indkøbt af de +60-årige, hvorfor du formentligt ikke med fordel kan markedsføre rejser til børnefamilien, selvom denne jo ellers er mest repræsenteret som onlinekøber (de har ikke så god tid til at rejse som pensionisterne.)

Hvor handler de?
Ser man derefter på de fem onlinebutikker, hvor danskerne køber flest produkter eller varer, så er tre af disse onlinebutikker udenlandske. I år 2014 var top 5: Amazon, Saxo, Zalando, Elgiganten og Ebay. I 2015 har top 5 ikke ændret sig, og er det samme som i 2014. Hvis du vil se en oversigt over de top 20 mest populære onlinebutikker fra år 2015, så klik ind her. I år 2015 var særligt rejser og køb af oplevelser over internettet populært, hvorimod køb af dagligvarer eller mad og drikke, var det mindst populære at købe over internettet.
Hvad bør du så sælge – og til hvem?

Vil du derfor åbne en web-shop, bør du overveje at sælge tøj og sko eller oplevelser til yngre mennesker, (herunder børnefamilierne og kvinder,) der bor i storbyen. Du kan ofte købe store restlagre eller konkurssalg af tøj og sko til meget lave omkostninger, og da udgifterne til en e-butik kan holdes nede, er det værd at overveje et sådant forretningseventyr. Dog bør du være opmærksom på, at 57% af de adspurgte e-handlere, foretog deres sidste indkøb i en e-butik, de kendte i forvejen, hvorfor grundig markedsføring er en væsentlig faktor.

Insiderviden grafik
De eneste 8 måder at tjene penge på Internettet.
Vil du have en e-mail hver gang vi kommer med en ny guide som denne? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder - du modtager også "De Eneste 8 Måder at Tjene Penge på Internettet" som velkomstgave inden for 5 minutter!